De behandelingen van KANKER door de TCG

Hier vindt u  een aantal artikelen en colums:

- Qi

- Verkoudheid en griep testen je wei-qi

- Pols en tong diagnose

- De chinese traditionele geneeswijze en...het weer

- Het nut van dieeten

- Vragen en antwoorden

- Hoofdpijn en migraine

- Huidklachten

- Milt verteringszwakte

- Onvruchtbaarheid

- De biao (tak) of de bèn (de wortel) van een klacht

- Nier-qi-xu

- Nier-yang-xu

- Overgangsklachten ook wel de menopauze

- Kruidentherapie

- Traditionele Chinese Geneeswijze

- Nier-yin-xu, ook wel de shen-yin-xu

- Alternatief of... een alternatief

- dieet ter ondersteuning van het afvallen

- leverspaardieet voor de lente

 

De behandelingen bij KANKER door de TCG.

 

Er bestaan in de wereld een aantal medische manieren van behandelen van lichamelijke en geestelijke klachten. De bekendste is de WESTERS MEDISCHE GENEESKUNDE ( WMG ). Hier in het westen het meest gebruikt. Op de tweede plaats van meest gebruikte medische manieren staat de TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE ( TCG ).  Ik ben werkzaam in de TCG. Dit artikel gaat dan ook over de TCG en kanker.

De westers medische methode kent veel behandelwijzen. De bekendste therapieën zijn chemo therapie, bestraling, hormoon therapie en operatie. Over de effectiviteit van deze behandelingen ga ik hier geen oordeel geven, het is de beslissing van de kankerpatiënt zelf deze behandelingen wel of niet te doen. Dit artikel gaat over wat er ten tijde van die behandelingen kan gebeuren of erna. Namelijk de vaak voorkomende bijverschijnselen. Bijverschijnselen zijn klachten die ontstaan door de behandelingen, voornamelijk door de  medicatie. Medicijnen zijn meestal chemische middelen, die worden voorgeschreven door een arts en die, volgens wetenschappelijk onderzoek, werken aan het kapot maken van de kankercellen, genezing, of vermindering van de klachten door de kanker. Voor kanker behandelingen erkent de westerse medische wereld niet het belang en de kunde van de behandelingen in het zogenaamde alternatieve veld. Een van de klachten waarbij de westers medische geneeswijze zich zeer kundig vindt, is de behandeling van de verschillende soorten kanker. Je als alternatieve behandelaar mengen in de behandeling door die westers medische wereld, is gevaarlijk. Als de behandeling resultaat heeft, komt dat door de westers medische behandeling en als het geen resultaat heeft, komt dat door de alternatieve behandeling. Loopt de kanker uit op sterven, dan heeft de westers medische wereld er alles aan gedaan, maar was er gewoon nog geen sluitende oplossing en heeft de patiënt voor alternatieve oplossingen gekozen, dan sterft men, omdat men voor alternatief heeft gekozen. Voor ons, alternatieve Chinese geneeskunde therapeuten, valt daar dan ook geen eer te behalen.

Wat wij, als TCG therapeuten, wél kunnen doen, is proberen de bijverschijnselen van de behandelingen door de WMG, ZOVEEL ALS MOGELIJK IS, TE BEPERKEN. Gelukkig kunnen wij daarin heel succesvol zijn. In New York staat een heel groot Westers medisch ziekenhuis gespecialiseerd op kanker. Het is het Memorial Sloan Kettering Cancer Centre, ook wel het Memorial genoemd of, op het internet het MSKCC. Het Memorial heeft een aparte afdeling die ze Integrative Medicine noemen. Op die afdeling wordt de mensen met kanker een aantal alternatieve behandelingen aangeboden, waaronder dus de TCG, voornamelijk bestaande uit acupunctuur, en als men het specifiek vraagt, kruiden. Van de behandelingen met acupunctuur worden statistieken bijgehouden over het wel of niet hebben van resultaat. De resultaten zijn onverwacht ( vanuit WMG oogpunt ) en buitengewoon goed. Goed met name door de manier van werken. Wat men namelijk doet is bij elke patiënt altijd dezelfde punten prikken en daarvan de resultaten turven. Dat is niet mijn manier. De TCG gaat ervan uit dat elk mens uniek is. De behandeling zou dan ook voor elke patiënt een unieke moeten zijn. Het probleem voor het MSKCC is dat men dan problemen krijgt met het vergelijken. Wetenschappelijk bewijs is immers gestoeld op vaststaande vergelijkbare waarden. Ik heb daar alle begrip voor. Liever met vaste waarden werken en de TCG op die manier bewijskracht geven, dan geen wetenschappelijk onderzoek. Maar….dat verplicht mij niet om dat ook zo te doen.

De geboden vrijheid die ik ook in dezen heb, maakt het voor mij mogelijk om een behandelplan te maken die voor elke patiënt uniek is. En ik ben ervan overtuigd, dat een puur persoonlijke aanpak, nog veel betere resultaten geeft. Intussen heb ik al een aantal mensen met kanker behandeld voor de bijverschijnselen van de reguliere kanker behandelingen, met het gevolg, dat ik in mijn aanpak alleen maar ben gesterkt. De resultaten zijn zelfs door medewerkers van het SKB in Winterswijk verrassend genoemd.

Wat doe ik?

Ik doe aan acupunctuur en ik gebruik Chinese kruiden. Acupunctuur is het zetten van naaldjes op specifieke plekken in het lichaam, die het lichaam op de gewenste manier laten reageren. In naalden zitten geen stofjes of vloeistoffen. Het prikkelt slechts het lijf. Het lichaam geneest als het ware zichzelf. Kruiden zijn natuurlijke producten, die geselecteerd worden op hun werking. Al 5000 jaar werken de Chinezen met kruiden. In al die jaren is er een enorme ervaring opgebouwd. Alles is gerubriceerd en beschreven in de Materia Medica van de TCG. Het is een vuistdik boek, waarin duizenden verschillende kruiden zijn beschreven naar klasse, werking, smaak, energie en invloed op de verschillende interne organen in het lijf. Vergis u niet, meer dan 90 % van de westers medische geneesmiddelen, zijn gebaseerd op kruiden ( niet alleen Chinese kruiden ). Ze zijn slechts chemisch nagemaakt. Men heeft de specifiek werkende stof uit een kruid gehaald, het chemisch nagemaakt, in een tabletje, een vloeistof of een zalfje gestopt en het zo gemaakt dat het alleen maar voor dat onderdeel werkzaam is. Chinese kruiden werken op het hele lijf.

Waar zijn de behandelingen van kanker in de TCG op gericht, m.a.w. wat is het doel van de behandelingen?

Dat zijn meerdere doelen. Ik heb ze in willekeurige volgorde hieronder beschreven.

Wat zijn de resultaten?

Volgens de statistieken van het MSKCC zorgt de behandelingen met de TCG voor een klachten reductie van rond de 30 %. Dit is géén 100 %. Jammer genoeg. Ik, als TCG therapeut, probeer dat percentage van 30% te verbeteren door de behandelingen zo persoons mogelijk gericht te maken als mogelijk is. Tot op heden ligt mijn percentage dan ook hoger, maar daarvoor heb ik helaas nog te weinig mensen met kanker kunnen behandelen om daar een redelijk , verdedigbaar, cijfer aan te hangen. Hopelijk kan ik dat in de toekomst wel.

Wat gebeurt er vóór we gaan behandelen?

We beginnen met een intake. U krijgt heel veel vragen te beantwoorden. Ook ga ik uw pols voelen en uw tong bekijken. Daarna gaat u hier weer weg met een nieuwe afspraak. Ik ga vervolgens aan het werk om een diagnose te maken. Heb ik een diagnose, dan kan ik ook een behandelplan maken. Heb ik een behandelplan, dan denk ik, dat ik ook wat voor u betekenen kan. Heb ik geen diagnose, dan is er ook geen behandelplan en kan ik u niet helpen. Eerst een behandelplan. Dat is een vereiste. Bij de eerstvolgende keer dat u terug komt, bespreek ik met u eerst de diagnose, leg het uit en beantwoord al uw vragen. Vervolgens wordt het behandelplan verder besproken. Leg e.e.a. uit en beantwoord wederom al uw vragen. Gaat u akkoord, dan gaan we daarna behandelen met acupunctuur. Als u weggaat, krijgt u een potje kruiden mee en heeft u een nieuwe afspraak. Bij de volgende keer, wordt er eerst met u gesproken over hoe het met u gaat, wat de reactie op de behandeling was, zowel op mijn behandeling, als ook op de behandeling in het ziekenhuis. Er wordt regelmatig pols gevoeld en tong bekeken, de zo genaamde pols- en tong diagnose.  We houden letterlijk de vinger aan de pols. Daarna volgt er weer een behandeling met acupunctuur. Zo gaat het eigenlijk met elke behandeling. Natuurlijk is er daarbij voldoende tijd gereserveerd en kunt u altijd alle vragen stellen die u op uw lever hebt.

Wat zijn de kosten?

De kosten bedragen 90 euro voor een intake en 40 euro per behandeling. De duur, van zowel de intake, als van de behandelingen, is ongeveer één uur.  Wat de kruiden kosten is nu niet bekend en is afhankelijk van de diagnose en de kruiden die ik daarvoor heb uitgezocht. Wij hanteren als vuistregel ongeveer 10 euro per week. De meeste zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de behandelingen met acupunctuur en van de intake tot een maximaal bedrag per jaar. Dit is echter ook afhankelijk van uw  aanvullende polis. We zitten helaas niet in het basispakket. Wel vragen wij u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te melden, dat u behandeld wordt door een TCG therapeut, om de bijverschijnselen te minimaliseren. Vooral goede resultaten beperken de kosten die een zorgverzekeraar moet maken, terwijl, als er bijverschijnselen blijven na de behandelingen in het ziekenhuis, de nabehandelingen het voor uw zorgverzekeraar juist weer veel duurder maken. De zorgverzekeraar erop wijzen is belangrijk. Hopelijk krijgen wij dan hiervoor in de toekomst de erkenning die het verdient.

Hoe vaak wordt er behandeld en tot wanneer gaan de behandelingen door?

Ten tijde van de chemo behandelingen, wordt er tweemaal per week behandeld met acupunctuur, na de chemo nog éénmaal per week. De behandelingen stoppen ongeveer een maand na de laatste behandeling in het ziekenhuis. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van het resultaat. Met de kruiden gaat men na de laatste acupunctuurbehandeling nog negen weken door, afbouwend. Nog drie weken drie keer per dag, dan nog drie weken twee keer per dag en dan nog drie weken éénmaal per dag. We adviseren om niet te stoppen met een lege pot, want, als men weer wat klachten krijgt, kan men dan altijd eerst de kruiden innemen. Kruiden kunnen wel een jaar goed blijven, mits droog bewaard.